Bottendöden

Nu varnar forskarna igen för att bottendöden i Östersjön sprider sig. Förut har det bara varit de djupaste ställena som haft döda bottnar men nu har områden närmare land också drabbats. När bottnarna blir syrefattiga och dör har också fiskyngel svårt att överleva och oönskade alger få rett uppsving med ökad algblomning dom följd. Algerna blommar bara ett kort tag och faller till botten och den lilla mängd syre som eventuellt finns förbrukas när bakterier tar hand om nedbrytningen av alger. Vi skulle behöva några rejäla höststormar så det kommer in nytt salthaltigt syrerikt vatten och minska utsläppen.