Bra personal på skolan

Jag är så glad över mina barns lärare i lågstadiet. Det har aldrig varit några som helst problem med dem. Den skola som de alla har gått i är en skola som satsar mycket på gemenskap och hälsa. De har ett otroligt bra antimobbingteam som man inte skulle vilja vara utan. Det är lärare som vet vad de vill och som vågar sätta regler och gränser men som samtidigt är lyhörda för varje individs egna behov och önskemål.Rektorn i den här skolan är oerhört bra på att välja ut personal som fungerar bra med barnen.