Sätt att begravas

När livet tar slut skall man begravas men innan det sker så kan man se till att göra eller bestämma hur man vill att det skall gå till. Ja, man skall gärna se till att göra en urna av askan som bränts, eller om det inte har bränts använda en kista för att begravas i. Ja, det handlar om att få till eller att göra något för att alla också skall nå framtiden på bästa möjliga sätt. Ja, varför inte bara se till att göra detta och därigenom också komma fram till att en begravning inte behöver vara så komplicerad för alla som är inbegripna.